Úvod

Po Mapy API uvolnil nyní Seznam k veřejnému použití i CAPTCHA API. Co je to CAPTCHA a k čemu slouží si prosím nastudujte v encyklopedii. V Seznamu používáme CAPTCHU jako ochranu našich webových formulářů před různými škodlivými útoky robotů. Nyní můžete stejnou ocharnu vašim formulářům poskytnout i vy.

V případě našeho API se jedná konkrétně o rozhranní HTTP a XML-RPC (FastRPC). HTTP rozhranní je dostupné na adrese http://captcha.seznam.cz, FastRPC pak na adrese http://captcha.seznam.cz:3410. Limity pro využití jsou nastaveny následovně: max. 500 dotazů za 10 sekund, nebo 1 000 dotazů za 60 sekund. Captcha server vrací i zvukově namluvené symboly (čísla a písmena, která vám prohlížeč přehraje) jako alternativu od všech znaků, které se v obrázku mohou objevit. Tuto funkci ocení především vaši zrakově handicapovaní uživatelé a díky ní se i vaše stránky stanou přístupnější všem.

Před použitím CAPTCHA API se prosím seznamte s následujícím Smluvním ujednáním.

Naší CAPTCHU napsal už kdysi dávno Miro Talášek. HTTP rozhraní přidal a pro veřejné použití ji připravil Michal Bukovský. Pokud si chcete jejich práci vyzkoušet, připravil pro vás Zdeněk Philipp knihovnu v Pythonu, která zaobaluje celou funkčnost. Josef Kyrian nachystal rozhraní pro PHP5. Prohlédněte si také příklady použití (vztahuje se na ně licence MIT).